Przepisy ustawy rachunkowości określają ścisłe reguły dotyczące prowadzenia rachunkowości w firmie. Dostarczają one szczegółowych wytycznych związanych z procedurami księgowymi, sporządzaniem dokumentów i ich przechowywaniem.

Przedsiębiorca, jeśli jest właścicielem firmy prowadzącej działalność o niewielkim zasięgu może samodzielnie zajmować się formalnościami, częściej jednak prowadzenie księgowości zleca się biuru rachunkowemu bądź księgowej. Przedsiębiorca zyskuje dzięki temu, większą pewność, że jego ewidencja prowadzone jest w sposób prawidłowy a dokumenty przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Istnieją jednak organy państwowe, które mają na celu kontrolowanie poprawności dokumentacji sporządzanych w polskich firmach oraz wykrywanie ewentualnie popełnionych błędów czy celowych oszustw. Kontrola, którą mogą przeprowadzić w każdym przedsiębiorstwie odbywa się na trzech etapach:

Etap formalny:

Jego zadaniem jest badanie dowodów księgowych pod kontem posiadania wszystkich obowiązkowych elementów i informacji oraz weryfikowanie czy do ich sporządzenia wykorzystane zostały odpowiednie formularze.

Etap merytoryczny:

kontrola_dokumentów

Służy on sprawdzeniu czy dowód wystawiony został przez upoważniony oraz czy faktycznie miało to miejsce.

Etap rachunkowy:

Ma na celu wykazanie ewentualnych błędów w obliczeniach.

Badania te przeprowadzane są po to aby wyeliminować powstałe przez nieuwagę, niewiedzę bądź też umyślnie, na przykład w celu zaniżenia wartości należności podatkowej, błędy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>