Często zdarzają się sytuacje, w których cudzoziemiec, pragnący pracować na terenie Polski napotyka się z problemem dotyczącym otrzymania wizy. Znacznie pomóc może mu w tym zaproszenie od pracodawcy.
Zaproszenie cudzoziemca to dokument, który potwierdza, że potencjalny pracodawca dysponuje środkami finansowymi na pokrycie kosztów związanych z jego zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas pobytu w Polsce, a także wydatków na jego podróż powrotną. Istotne jest, iż zapraszający musi wywiązać z powziętych zobowiązań, jeżeli nie spełni danych wymagań wówczas Skarb Państwa bądź inne podmioty mogą dochodzić roszczeń zapraszanego. W celu wystawienia zaproszenia konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Jest ono ważne wyłącznie gdy zaproszenie obejmuje okres nie dłuższy niż jeden rok. Wniosek powinien zostać wypełniony osobiście. Druk taki można także wysłać poczta bądź złożyć za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>