Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

Najnowsze prognozy mówią, iż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku będzie wynosiło 2080 zł. Aktualnie wynosi ono równe 2 tysiące. Przewidywany jest również wzrost stawki godzinowej, która ma osiągnąć poziom 13,50 zł. Na rok 2018 przewiduje się również dynamiczny wzrost PKB o 3,8% oraz średnioroczny wskaźnik inflacji wynoszący 2,3%, co jest bardzo bliskie celom […]

Kto musi korzystać z kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna powoli staje się koniecznością. Wszystko przez rozporządzenia Ministra Finansów, które ograniczyło ilość podatników mogących skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Kasy fiskalne muszą używać podmioty ewidencjonujące następujące czynności: 1. Świadczenie usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników zryczałtowanych pod warunkiem, że: -każde z tych świadczeń jest dokumentowane za pomocą […]

Split payment

Split payment to mechanizm podzielonej płatności. Ma on zostać wprowadzony dla VAT-owców wraz z nadejściem 2018 roku. Zasadniczym celem tych zmian jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Projekt zakłada, że każdy podatnik VAT będzie musiał dysponować rachunkiem VAT, na który będzie odprowadzana wartość zapłaconego podatku. Split payment ma polegać na dzieleniu płatności na kwotę netto i […]

Zaliczka, czy zapłata?

Prowadzenie działalności gospodarczej opiera się przede wszystkim na przeprowadzeniu szeregu transakcji, które polegają na świadczeniu usług lub dostarczaniu towarów, za które przedsiębiorca w zamian otrzymuje należną zapłatę. Czasem zdarzają się jednak sytuacje, w których klient wcześniej przekazuje kwotę na realizację przyszłej transakcji. Kwalifikacja tej opłaty do kategorii zaliczki bądź zapłaty jest niezwykle istotna ze względu […]

Faktura VAT marża

Z fakturą VAT marża możemy spotkać się przykładowo w komisie telefonicznym bądź samochodowym. Jest to bardzo nietypowy dokument, jeżeli chodzi o sposób naliczania podatku. Marża w podatku VAT stanowi różnicę pomiędzy kwotą należności za nabycie towaru lub usługi, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Sprzedawca zatem wylicza i odprowadza podatek VAT wyłącznie od marży. […]

Windykacja

Windykacja polega na dochodzeniu swoich praw do rzeczy bądź zapłaty zgodnie z przepisami prawnymi. Aby przeprowadzić skuteczną windykację konieczne jest monitorowanie płatności dotyczących wierzytelności, przede wszystkim faktur sprzedaży. Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje windykacji: 1. Miękka – polegająca na polubownym dochodzeniu swoich należności. Ma ona również na celu nakłonienie kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Metoda […]

Outsourcing księgowy

Jako, iż samodzielne prowadzenie księgowości jest procesem niezwykle problematycznym opartym na skomplikowanych przepisach prawnych, większość przedsiębiorców decyduje się przekazać opiekę nad swoimi dokumentami profesjonalnym jednostkom specjalnie w tym celu wykwalifikowanym. Outsourcing księgowy wiąże się z wieloma korzyściami, które skutecznie usprawniają działania firmy. 1. Obniżenie kosztów księgowości – brak konieczności wynajmu i wyposażenia biura, etatowego zatrudnienia […]

Księgowość – istota!

Firma prowadząca poprawną politykę gospodarowania swoimi przychodami oraz rozchodami liczyć może na bezwarunkowy sukces z działalności gospodarczej. Wszystko mieści się w jednym słowie: KSIĘGOWOŚĆ! W sytuacji, gdy księgowość przedsiębiorstwa jest źle prowadzona, nie ma co liczyć na dobrą pozycję rynkową oraz generowanie wysokich zysków. Powodzenie działalności w dużej mierze zależy od metody oraz sposobu ewidencjonowania […]

Koszty firmy

Codziennie wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym jakie wydatki może uznać za koszty firmy, a które z kolei nie powinny być do nich zaklasyfikowane. Cóż, odpowiedź jest bajecznie prosta. Do kosztów firmowych zaliczyć możesz dosłownie wszystko, w tym zabawki, wizytę u kosmetyczki, wyjazdy, lodówkę, pralkę itd. Nie oznacza to jednak, iż koszty te można potraktować […]

Zaproszenie cudzoziemca

Często zdarzają się sytuacje, w których cudzoziemiec, pragnący pracować na terenie Polski napotyka się z problemem dotyczącym otrzymania wizy. Znacznie pomóc może mu w tym zaproszenie od pracodawcy. Zaproszenie cudzoziemca to dokument, który potwierdza, że potencjalny pracodawca dysponuje środkami finansowymi na pokrycie kosztów związanych z jego zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas pobytu w Polsce, a także […]