Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak zestawienie danych dostarczających informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym muszą być wiarygodne, sprawdzalne, przejrzyste, istotne, kompletne i terminowe. Aby sprawozdanie finansowe było ważne, musi zawierać: – pełną nazwę i adres jednostki, – nazwę sprawozdania, datę lub okres którego dotyczy sprawozdanie, – […]

Kto przeprowadza audyt księgowy?

Badaniu księgowemu, czyli audytowi, podlegają wszystkie sprawozdania finansowe, sporządzane przez przedsiębiorców, spełniających co najmniej dwa z trzech wymienionych warunków. Dotyczą one zwykle dużego zatrudnienia, wysokich obrotów oraz wartości aktywów. Celem przeprowadzania audytu jest ochrona jego użytkowników czyli np. pożyczkodawców czy kontrahentów. Kto może przeprowadzić audyt? Do przeprowadzania badania księgowego uprawnione są osoby, wykonujące zawód biegłego […]

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie! Zgodnie z przepisami niektóre grupy ubezpieczeniowe płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, publikowanego przez w czwartym kwartale roku poprzedniego. W 2015 roku wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wyniosła 4280,80 […]

Księgowość internetowa – zalety

Księgowość internetowa stanowi alternatywę dla tradycyjnego sposobu prowadzenia księgowości, czyli zatrudniania księgowej na etat do firmy. Jak wiadomo rozwiązanie takie jest kosztowne i nie koniecznie dobre. Księgowość internetowa ma zarówno wady, jaki i zalety. W dzisiejszym poście zapraszamy do zapoznania się z korzyściami, jakie niesie prowadzenie księgowości internetowej. Księgowość online to… …wygoda – dane do […]

Rejestracja firmy w KRS

KRS czyli Krajowy Rejestr Sądowy za zadanie ma między innymi prowadzić rejestr przedsiębiorców. Do złożenia wpisu w KRS zobowiązane są spółki osobowe oraz kapitałowe, czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Wiele przyszłych przedsiębiorców ma problem z zarejestrowaniem swojej spółki dlatego z pewnością przyda się pomoc profesjonalnego biura […]

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która regulowana jest przez Kodeks Cywilny. Ten rodzaj umowy może zostać zawarty przez dowolne osoby fizyczne lub prawne, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Strony nazywa się zleceniobiorcą oraz zleceniodawcą. Umowa powinna zawierać informacje o tym, czy wykonanie pracy jest odpłatne czy nieodpłatne. Jeżeli nie zostanie określona wysokość wynagrodzenia, to […]

Polskie start-up’y

Start-up’y to forma przedsiębiorstw lub tymczasowych organizacji stworzonych w celu poszukiwania modelu biznesowego, który zapewni im rozwój. Inwestycja w start’up jest bardzo ryzykowna, jednak umożliwia pozyskanie ogromnego zysku niejednokrotnie przekraczającego zainwestowane środki kilkadziesiąt razy. Skąd jednak tak wiele porażek związanych z polskimi start-up’ami? Problem stanowi mentalność przedsiębiorców. Polski rynek jest ogromny, posiada niemalże 40 milionów […]

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Znajomość pojęć księgowych to nie domena każdego przedsiębiorcy. Często zdarza się, że księgowość jest zbyt skomplikowanym procesem dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wiedzą o tym biura rachunkowe, których jest wiele na rynku. Mnogość ofert powoduje, że nie jesteśmy w stanie wybrać odpowiedniego biura. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy skupić się na tym […]

Czym jest forma przebitkowa?

Wiele osób nie wie czym jest forma przebitkowa. Jest to jednak stosunkowo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców w kwestii prowadzenia rozliczeń księgowych. Pomimo faktu, iż technika ta wpisuje się w kategorię technik ręcznych, to wykonywać ją można za pomocą maszyn księgujących. Prowadzenie kart kontowych stanowi duże udogodnienie, gdyż zastępuje zwarte księgi i tworzy tak zwane kartoteki. […]

Umowa o pracę na piśmie przed podjęciem pracy?

Pisemne zawarcie umowy lub potwierdzenie na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy będzie obowiązkowe, co zakłada nowelizacja Kodeksu Pracy, której przepisy mają wejść w życie 1 września 2016 roku. Umowa o pracę dotychczas należy potwierdzić w dniu podjęcia, czyli do końca dnia. Wielu pracowników wskazywanych jest jako pracujących pierwszy dzień. Bardzo często podczas kontroli Państwowej […]