O kadry też trzeba zadbać!

Księgowość w przedsiębiorstwach jest zaledwie jedną z bardzo ważnych spraw. Kolejną, którą się do nich zalicza jest obsługa kadr i płac. Dotyczy ona wszystkich firm, jakie zatrudniają pracowników i staje się ich obowiązkiem. Niestety prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jest także trudnym zadaniem, jak prowadzenie księgowości. Osoba odpowiedzialna za te zadania musi mieć również duże kompetencje i […]

Czy rok podatkowy to tylko 12 miesięcy?

Podatki to obowiązek każdego. Należy więc pamiętać o rozliczaniu się z nich. Okres za który trzeba złożyć deklarację podatkową zazwyczaj trwa 12 miesięcy, lecz czasami może trwać dłużej lub krócej. Poruszając temat roku podatkowego należy dokładniej określić czym on jest? Otóż według przepisów podatkowym to okres rozliczeniowy trwający najczęściej 12 następujących po sobie miesięcy. Jednak […]

Obowiązki kadrowo-płacowe przedsiębiorców

Kadry i płace to kolejne ważne zagadnienie, z jakim przedsiębiorca powinien się dobrze zapoznać, bowiem wynika z niego wiele ważnych obowiązków. Jakie one są – o tym więcej w dzisiejszym artykule. Zatrudnianie w przedsiębiorstwie pracowników wiąże się z prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej. Obejmuje ona takie sprawy, jak: – prowadzenie akt osobowych pracowników – czyli indywidualnej dokumentacji, […]

Lista płac

Zapraszamy również do zapoznania się z treścią artykułu na temat podatku jednolitego! Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczoną pensję dla pracowników. Uwzględnia ona obowiązkowe składki finansowe pracownika, jak i pracodawcy. Starannie i poprawnie prowadzona lista, stanowi także ułatwienie podczas wykonywania deklaracji potrzebnych ZUS-owi i Urzędowi Skarbowemu. Na jakiej podstawie tworzy się listę płac: – […]

Metody inwentaryzacji

Inwentaryzacja jest ogółem czynności rachunkowych, które polegają na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też na wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, a wynikającym z ewidencji księgowej. Wyróżnić możemy trzy metody inwentaryzacji, z których każda dotyczy określonych składników majątkowych. Są to: – SPIS Z NATURY, który polega na systematycznym […]

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Do Senatu trafił projekt dotyczący wydłużenia terminu na złożenie odwołania do sądu pracy po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiaj wynosi on 7 dni, a po wejściu przepisów ma wydłużyć się do 30 dni. Nowe przepisy przyniosą wiele korzyści dla pracowników, ponieważ od zwolnienia będą mieć na zgłoszenie do sądu pracy swojej sprawy aż 30 […]

Okres wypowiedzenia

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną – TUTAJ. Zdarza się, że zakończenie pracy jest skutkiem złożonego wcześniej wypowiedzenia, które stanowi jednostronne oświadczenie woli zerwania umowy o prace. Czas trwania okresu wypowiedzenia określony jest jasno przez Kodeks Pracy. Kodeks Pracy mówi, że: 1. Umowa na czas określony – prawa pracownika: – 3 miesięczny okres […]

Błędy w rozliczeniach PIT

Jeśli podatnik rozliczający PIT nie chce być wzywany do Urzędu Skarbowego, powinien dokładnie wypełnić swoje roczne zeznanie, aby nie musieć dokonywać korekty deklaracji. Jeśli natomiast popełni błąd, wystarczy, że złoży ponownie prawidłowo wypełniony PIT z zaznaczeniem, że jest to korekta. Od 1 stycznia 2016 roku nie trzeba już załączać uzasadnienia przyczyn korekty. A jeśli mowa […]

Koniec syndromu pierwszej dniówki

Dzisiaj przypominamy pojęcie AKCYZY! Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy, której przepisy wchodzą w życie 1 września 2016 roku, ma zostać zlikwidowany tzw. syndrom pierwszej dniówki. Jest to określenie działań, które powodują w konsekwencji nielegalne zatrudnianie pracowników. Wielokrotnie zdarzało się, że podczas kontroli inspekcji pracy osoby bez umowy były wskazywane jako pracujące pierwszy dzień. Stało się […]

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia emerytalne to środki, które mają zapewnić nam stały dochód w momencie utraty pracy z winy pracodawcy. Zatem o świadczenie to możemy ubiegać się przykładowo w momencie, gdy nasz zakład zbankrutował, jeżeli sąd ogłosił jego upadłość, a także jeżeli objęło nas zwolnienie grupowe. Warto podkreślić, że za zwolnienie takie uznać można również zwolnienie indywidualne, jeżeli przykładowo […]